Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011


ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού
Δημοσιεύθηκε στις: 02-11-2011

Μέχρι το τέλος Απριλίου αναμένεται να έχει παραληφθεί από τη ΔΕΔΙΣΑ ο εξοπλισμός, συνολικού κόστους άνω των 625.000 ευρώ, που θα αξιοποιηθεί για τη βελτίωση του κόμποστ που παράγεται από το εργοστάσιο μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης.
Η χρηματοδότηση θα γίνει μέσα από το πρόγραμμα του «Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου», που αφορά πόρους από χώρες εκτός Ε.Ε. (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε «παγώσει» προ μηνών από πλευράς Νορβηγίας, που τότε είχε βάλει ζήτημα αναφορικά με την απορροφητικότητα του προγράμματος και τον τρόπο που διαχειρίζονταν οι πόροι. Ωστόσο, τα ζητήματα αυτά διευθετήθηκαν και τώρα το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη.
«Στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΙΣΑ εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και η διενέργεια διαγωνισμών για τέσσερα υποέργα προμήθειας εξοπλισμών, που αφορά το έργο που έχει ενταχθεί στα προγράμματα του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου», τονίζει ο προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΔΙΣΑ κ. Ηρακλής Καραμπατσάκης.
Τα 4 υποέργα αφορούν, μεταξύ άλλων, την προμήθεια εξοπλισμού όπως τεμαχιστή κλαδιών, αναστροφέα και κόσκινο για κόμποστ, εκσκαφέα και φορτοεκφορτωτικό μηχάνημα -που θα χρησιμοποιείται για τη διαδικασία παραγωγής του κόμποστ- αλλά και άλλο εξοπλισμό, που θα αξιοποιηθεί για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του εργοστασίου.
«Με αυτόν τον εξοπλισμό ευελπιστούμε ότι θα βελτιώσουμε και ποιοτικά και ποσοτικά το παραγόμενο κόμποστ, ώστε να μπορέσουμε να δεχτούμε ως υλικό για κομποστοποίηση και άλλα απορρίμματα. Όπως π.χ. τη λάσπη του βιολογικού καθαρισμού ή οργανικό κλάσμα που έχει γίνει η διαλογή του στην πηγή», αναφέρει ο κ. Καραμπατσάκης.
Μέχρι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να έχουν δημοσιευθεί οι διαγωνισμοί και μέχρι το τέλος Απρίλη που ολοκληρώνεται το πρόγραμμα να έχει γίνει η αγορά του εξοπλισμού.
Γ.ΚΩΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου