Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011


ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
Εργα σε Δήμους
Από: Γιώργος Κώνστας
Δημοσιεύθηκε στις: 05-12-2011

Με κατεύθυνση κυρίως την ανάπλαση οικισμών αλλά και έργα που αφορούν την υδροάρδευση και τον πολιτισμό βρίσκονται οι προτάσεις των Δήμων Αποκορώνου, Κισάμου και Σφακίων για τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ), που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Συνολικά για κάθε Δήμο, σύμφωνα με τη διαχείριση που κάνει η Περιφέρεια Κρήτης, αναλογούν 2 εκατ. ευρώ.

ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ
«Δρόμοι του νερού»
«Τα έργα που προτείναμε έχουν τα περισσότερα μια κοινή συνισταμένη αυτή των "Δρόμων του Νερού". Το νερό είναι κυρίαρχο θέμα για τον Αποκόρωνα γι’ αυτό και τα μισά έργα αφορούν υδροδότηση, δεξαμενές, γεωτρήσεις, δίκτυα», επισημαίνει ο δήμαρχος Αποκορώνου κ. Γρηγόρης Μαρκάκης, αναφέροντας τις προτάσεις του Δήμου για τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου. Το συνολικό ύψος των προτάσεων του Δήμου Αποκορώνου ανέρχονται στα 2.450.000 ευρώ. «Πέρα από το νερό δώσαμε έμφαση και στις αναπλάσεις οικισμών και αρχαιολογικών χώρων, στη δημιουργία και ανάδειξη περιπατητικών διαδρομών, ποδηλατοδρόμων κ.ά. Στόχος των προσπαθειών αυτών είναι να συνδεθεί με την ενδοχώρα ο τουρισμός προκειμένου να δοθούν κίνητρα για επισκέψεις στις περιοχές αυτές».
• Aνάπλαση βορείου μετώπου σχεδίου πόλης Καβρού (εφ. σχεδίου, πεζόδρομοι, πεζοδρ. οδοί) προϋπολογισμός 150.000 ευρώ.
• Εξωραϊσμός ανάπλαση πλατείας και πηγών Στύλου (διαδρομές, γεφυράκια, χώροι αθλοπαιδιών, κηποτεχνικά) προϋπολογισμός 200.000 ευρώ.
• Μουσείο Προφορικής Ιστορίας Ραμνής (αναπλ. κοινόχρηστων χώρων, εκθεσιακό υλικό κ.λπ.) προϋπολογισμός 50.000 ευρώ.
• Ανάπλαση κεντρικής οδού και πλατείας Νιου Χωριού (πεζοδρόμια, όμβρια, ανάδειξη πηγαδιού κ.ά.) προϋπολογισμός 80.000 ευρώ.
• Ανάπλαση πλατείας Πλάκας (πλακοστρώσεις, αστ. εξοπλισμός, κηποτεχνικά κ.λπ.) προϋπολογισμός 100.000 ευρώ.
• Ανάδειξη εξωραϊσμός περιοχής «Πηγάδια» και περιπατητικής διαδρομής Γαβαλοχωρίου (διαδρομές - μονοπάτια, σήμανση, αναστήλωση κ.ά.) προϋπολογισμός 80.000 ευρώ.
• Ανάδειξη εξωραϊσμός διαδρομής προς σπήλαιο Μελιδονίου (διαδρομές μονοπάτια, σήμανση κ.ά.) προϋπολογισμός 50.000 ευρώ.
• Ανάπλαση πλατείας και κοινόχρηστων χώρων Φρε (πλακοστρώσεις, λιθοδομές, αστικός εξοπλισμός, κηποτεχνικά κ.ά.) προϋπολογισμός 120.000 ευρώ.
• Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Βαφέ (πλακοστρώσεις, αστ. εξοπλισμός, κηποτεχνικά, διαδρομές, μονοπάτια κ.λπ.) προϋπολογισμός 50.000 ευρώ.
• Ανάδειξη εξωραϊσμός παλιάς βρύσης και πλατείας Μάζας (πλακοστρώσεις, κηποτεχνικά κ.ά.) προϋπολογισμός 50.000 ευρώ.
• Ανάδειξη εξωραϊσμός περιοχής «Κρεμαστός» Εμπρόσνερος (πλακοστρώσεις, διαδρομές - μονοπάτια) προϋπολογισμός 50.000 ευρώ.
• Ανάδειξη γέφυρας Βρυσών και περιπατητικής διαδρομής Μπούτακα (διαδρομές, μονοπάτια, πλακοστρώσεις κ.ά.) προϋπολογισμός 100.000 ευρώ.
• Τουριστικός οδηγός ανάδειξης περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, περιηγητικών στοιχείων Αποκόρωνα και σήμανσή τους προϋπολογισμός 70.000 ευρώ.
• Γεωτρήσεις με ενίσχυση τροφοδοσίας με πόσιμο νερό 2 σε Φονέ, 2 σε Αγία Σοφία Μετοχίου προϋπολογισμός 320.000 ευρώ.
• Αξιοποίηση γεώτρησης Φρε προϋπολογισμός 100.000 ευρώ.
• Κατασκευή δεξαμενών αποθήκευσης πόσιμου νερού σε Πλάκα (250 κ.μ.), Κόκκινο Χωριό (250 κ.μ.) και Φονέ (500 κ.μ.).
• Κατασκευή ενίσχυση δικτύων διανομής πόσιμου νερού προϋπολογισμός 400.000 ευρώ.
Στα έργα β' προτεραιότητας προτείνονται η αναστήλωση κα ανάδειξη του μνημείου Αλιδάκη με προϋπολογισμό 700.000 ευρώ, αναπαλαίωση και ανάδειξη παλιών νερόμυλων, βρυσών και γεφυρών σε Βαφέ, Βρύσες, Στύλο, Ν. Χωριό προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων με διαμόρφωση σημείων θέας και εξωραϊσμού εισόδων οικισμών ενδοχώρας προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.

ΣΤΑ ΣΦΑΚΙΑ
Πολύπλευρες δράσεις
Στην ανάπλαση οικισμών δίνει έμφαση ο Δήμος Σφακίων. Στο πρόγραμμα «Μπαλτατζής» εντάσσονται 6 χωριά της ενδοχώρας (Πατσιανός, Αργουλές, Καψοδάσος, Βουβάς, τμήμα της Ίμπρου και Ασκύφου) και στα ΟΣΑΠΥ σχεδόν όλα τα υπόλοιπα χωριά από την Ανώπολη και τη Σκαλωτή συμπεριλαμβανομένης και της Χώρας Σφακίων αλλά και μιας πλειάδας οικισμών.
«Οι αναπλάσεις αυτές επαναφέρουν στα χωριά μας μια εικόνα που είχε χαθεί μετά τη δεκαετία του ’70 και την επικράτηση του... τσιμέντου. Μιλάμε για κατασκευή καλντεριμιών, πεζουλιών, αναπλάσεις πλατειών με χώρους αναψυχής κα ξεκούρασης. Αν υλοποιηθούν τα έργα από αυτές τις δύο προτάσεις πιστεύουμε ότι αλλάζει όψη η επαρχία. Ειδικά σε Ασκύφου και Ανώπολη γίνονται πολύ μεγάλες παρεμβάσεις», τονίζει ο δήμαρχος κ. Παύλος Πολάκης.
Πολύ σημαντική είναι η παρέμβαση που θα γίνει μέσω των ΟΣΑΠΥ στο Φραγκοκάστελο και σε Καλλικράτη και Ασφένδου. Επίσης όπως τονίζει ο κ. Πολάκης «έχουμε προτείνει την ανάπλαση του κτηρίου του Μπικουβάρη στ’ Ασκύφου, ώστε να γίνει Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού Δρυμού των Λευκών Ορέων και θα χρησιμοποιείται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής. Επίσης, είναι πολύ σημαντικές και οι παρεμβάσεις που θα κάνουμε στο θέμα της ύδρευσης: Αξιοποίηση της υδροληψίας μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς στα "Κεφαλοβρύσια" με κατασκευή δικτύου, αξιοποίηση της γεώτρησης στο χωριό Βρασκάς για να υδρεύσουμε Ασφένδου, Ίμπρο, Ασκύφου, σύνδεση του δικτύου του Πατσιανού με τη γεώτρηση στον Αργουλέ αλλά και κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού του Λουτρού».

ΣΤΗΝ ΚΙΣΑΜΟ
Αναπλάσεις οικισμών
Kύριος στόχος των προτάσεων του Δήμου Κισάμου, όπως υπογραμμίζει ο εισηγητής αντιδήμαρχος Νεκτάριος Κουμάκης, είναι «η οργανική και λειτουργική διασύνδεση του αστικού και μη χώρου με το μεγάλου ειδικού βάρους περιβαλλοντικό απόθεμα που εμπεριέχεται στις θεσμοθετημένες ζώνες πρoστασίας (Νatura κ.ά.) στην περιοχή». Γι’ αυτόν τον λόγο και τα έργα που προτείνει -ύψους 2.250.000 εκατ. ευρώ- αφορούν την ανάπλαση κυρίως οικισμών και τη σύνδεσή τους.
«Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που έχει ως ένας κατ’ εξοχήν αγροτικός και παράλληλα τουριστικός Δήμος, κατανοώντας τη νέα έκταση του Δήμου μέσα από τη νέα δομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προέκυψε από τον "Καλλικράτη" και στοχεύοντας στη συγκράτηση των κατοίκων του στην ύπαιθρο προτείνει θεματικά ΟΣΑΠΥ στο σύνολο της επιλέξιμης επικράτειάς του, με θέμα την ενοποίηση πολιτιστικών και φυσιολατρικών διαδρομών εντός του Δήμου», αναφέρει ο κ. Κουμάκης.
• Ανάπλαση οικισμού Ρόκας προϋπολογισμός 250.000 ευρώ.
• Ανάπλαση οικισμού Τοπολίων προϋπολογισμός 250.000 ευρώ.
• Ανάπλαση οικισμού Λούχι προϋπολογισμός 250.000 ευρώ.
• Ανάπλαση Οικισμού Κάμπου προϋπολογισμός 250.000 ευρώ.
• Ανάπλαση οικισμού Καλεργιανών προϋπολογισμός 250.000 ευρώ.
• Ανάπλαση Οικισμού Πολυρρηνίας προϋπολογισμός 250.000 ευρώ.
• Ενοποίηση Οικισμών στο σύνολο της περιοχής προϋπολογισμός 600.000 ευρώ.
• Κατασκευή πέτρινου θεάτρου στην Ποταμίδα προϋπολογισμός 150.000 ευρώ.
Το έργο της ενοποίησης των οικισμών περιλαμβάνει μικρές παρεμβάσεις με καθαρισμούς και πλακόστρωση μονοπατιών και διαδρομών εντός και εκτός οικισμών και γενικά βελτιώση της επισκεψιμότητας στις αξιόλογες θέσεις.
Επίσης, περιλαμβάνει και μικρές αναπλάσεις εξωτερικών χώρων, αρχιτεκτονικών στοιχείων (π.χ. μια αυλή χώρου εκδηλώσεων ή μια μικρή πλατεία, ένα πατητήρι, μια βρύση κ.ά.)
Το προτεινόμενο σχέδιο είναι συμβατό τόσο με το υπό έγκριση ΣΧΟΟΑΠ του τέως Δήμου Ιναχωρίου όσο και με τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες του Αγ. Δικαίου και της περιοχής του Ελαφονησίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου