Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ


ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Εσοδα 12,5 εκατ. ευρώ από πρόστιμα - παραβάσεις
Δημοσιεύθηκε στις: 12-04-2011

Εσοδα 12,5 εκατ. ευρώ από πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις παραβάσεις παρκομέτρων προβλέπει ο προϋπολογισμός εσόδων του Δήμου Χανίων για το 2011!
Τα πρόστιμα έχουν υπολογιστεί ως η τέταρτη σε μέγεθος πηγή εσόδων του Δήμου Χανίων, αφού πρώτη είναι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (κρατική χρηματοδότηση) 17,6 εκατ. ευρώ, ακολουθούν τα προνοιακά επιδόματα 15 εκατ. ευρώ και τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 13,5 εκατ. ευρώ.
Αυτά τα στοιχεία, μεταξύ άλλων, δόθηκαν στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Χανίων, που χθες το απόγευμα κλήθηκε να γνωμοδοτήσει πάνω στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2011.
Οπως ανέφερε πάντως ο αντιδήμαρχος, υπεύθυνος για τα Οικονομικά, κ. Κώστας Πρωτοπαπαδάκης, υπάρχει σοβαρό ζήτημα με τις μη εισπράξεις κλήσεων παρελθόντων ετών, ειδικά από ενοικιαστικά γραφεία και από παραβάτες εκτός Χανίων. Το ποσό ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.
Από τη μεριά τους τα μέλη της Επιτροπής προχώρησαν σε ερωτήσεις αναφορικά με τα όσα προβλέπει ο προϋπολογισμός για δαπάνες και έσοδα και για τον τρόπο που γίνεται η κατάτμηση των πόρων.
Στα έσοδα του Δήμου επίσης προϋπολογίζονται 11,1 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, 600.000 ευρώ από το πρόγραμμα 'Πράσινη Ανάπτυξη', αλλά και 1 εκατ. ευρώ από λοιπά πρόστιμα για παράνομη κατάληψη κοινοχρήστων χώρων - καθαριότητας κ.λπ.
Από έσοδα χώρων στάθμευσης έχουν προϋπολογιστεί 600.000 ευρώ, σφαγείων 160.500 ευρώ, νεκροταφείων 92.688 ευρώ, από τα τέλη ακίνητης περιουσίας 1,3 εκατ. ευρώ, από τα τέλη χρήσης γης για τη διάθεση απορριμμάτων 4,2 εκατ. ευρώ, από την Υπηρεσία Υδρευσης - Αρδευσης 2,4 εκατ. ευρώ, από την Υπηρεσία Αποχέτευσης 1,8 εκατ. ευρώ.
Επίσης, έχουν προϋπολογιστεί ως έσοδα 5,4 εκατ. ευρώ από εισφορές, λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης, 4,9 εκατ. ευρώ από πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών, 1,2 εκατ. ευρώ από έκτακτες επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους. Η επιχορήγηση ΣΑΤΑ υπολογίζεται ότι θα ανέρχεται στα 3,6 εκατ. ευρώ και περίπου 500.000 ευρώ από λοιπές επιχορηγήσεις.
Συνολικά τα έσοδα έχουν προϋπολογιστεί στα 137, 8 εκατ. ευρώ, μείον 12 εκατ. ευρώ από τη μη είσπραξη παρελθόντων ετών, συνολικά 125,8 εκατ. ευρώ προϋπολογίζονται τα έσοδα για το 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου