Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Ενστάσεις αναφορικά με το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής της αλιευτικής δραστηριότητας διατύπωσαν οι επαγγελματίες αλιείς των Χανίων στην ημερίδα ενημέρωσης τους από τους αρμόδιους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Στην ημερίδα κατατέθηκαν προβληματισμοί, διαφωνίες, παρατηρήσεις αναφορικά με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος καθώς οι επαγγελματίες αλιείς θεωρούν από τη μια ότι επιβαρύνονται με επιπλέον χρόνους και εργασία, ενώ την ίδια ώρα οι ερασιτέχνες συνεχίζουν να λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Από τη μεριά της γενικής διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου ο κ. Νικηφόρος Φιλιππούσης ανάφερε πως η λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος είναι απλή και δεν πρέπει να προβληματίζει τους αλιείς. Η εφαρμογή του θα έχει πλεονεκτήματα όπως: • Tαχεία διεκπεραίωση των γραφειοκρατικών εργασιών. • Καλύτερος έλεγχος των αλιευμάτων. • Ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων στοιχείων. • Απόκτηση «ταυτότητας» για τα ψάρια των επαγγελματιών που θα ξεχωρίζουν από αυτά του ιχθυοτροφείου και τα εισαγόμενα. Για το ζήτημα του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής αναφέρθηκε ο πρόεδρος των αλιέων μέσης και παράκτιας αλιείας Δήμου Χανίων κ. Μάρκος Φουντουλάκης. «Πρόκειται για ένα on line σύστημα το οποίο απαιτεί την απασχόληση ενός ατόμου σε 24ωρη βάση, σε ένα σκάφος στο οποίο κανείς δεν περισσεύει. Η αλόγιστη σπατάλη χρημάτων για την επιμόρφωση των επαγγελματιών αλιέων αλλά και για την προμήθεια τους με τον εξοπλισμό για το σύστημα αυτό, είναι σημαντική από την πλευρά του κράτους. Έχουμε την πίστη ότι το υπάρχων σύστημα ελέγχου μαι με την υποστήριξη των 12 ιχθυόσκαλων στην Ελληνική Επικράτεια, οι οποίες έχουν το απαραίτητο υλικό και λογισμικό για τον έλεγχο, η παραπάνω σπατάλη χρήματος και χρόνου είναι περιττή κα άσκοπη. » Άλλοι αλιείς επισήμαναν στα στελέχη του υπουργείου ότι την ίδια ώρα που είναι αντιμέτωποι με δεκάδες ελέγχους οι ερασιτέχνες συνεχίζουν να λειτουργούν ανεξέλεγκτα και ότι το ηλεκτρονικό ημερολόγιο δεν κάνει τίποτα παρά να επιβάλλει ασφυκτικούς ελέγχους. Τονίζεται πως σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής της αλιευτικής δραστηριότητας αποτελεί την εφαρμογή που θα έχει ως άμεσους χρήστες τους υπόχρεους αλιείς. Οι χρήστες της εφαρμογής θα καταχωρούν και θα διαβιβάζουν ηλεκτρονικά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες (ημερολόγιο αλιείας, προαναγγελία δήλωση μεταφόρτωσης, δήλωση εκφόρτωσης, αναφορές αλιευμάτων τόνου κ.α.) Γ.ΚΩΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου