Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

Για μείωση των ζημιών και ευνοικότερες προοπτικές για την εταιρεία από την διαφαινόμενη οικονομική ανάπτυξη έγινε λόγος στη χθεσινή τακτική γενική συνέλευση της ΑΝΕΚ. Την ίδια ώρα υπήρξαν διαμαρτυρίες από μεριάς μικρομετόχων για το ότι για άλλη μια χρονιά έμειναν χωρίς μέρισμα. Στα πλαίσια της γενικής συνέλευσης έγινε ξεχωριστή αναφορά στο έργο και στη δράση του Κώστα Μαριακάκη για χρόνια ηγετικού στελέχους της ΑΝΕΚ ο οποίος και τιμήθηκε με αναμνηστική πλακέτα. Στα οικονομικά στοιχεία του 2013 αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΑΝΕΚ κ. Γιώργος Κατσανεβάκης. «Στο έντονα αρνητικό κλίμα των τελευταίων ετών ο κλάδος της επιβατικής ναυτιλίας έχει υποστεί ασφυκτική πίεση λόγω της μεγάλης μείωσης της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης, του σταθερά υψηλού κόστους των καυσίμων (διπλασιάθηκε η τιμή) και της έλλειψης ρευστότητας. Από την ελληνική ακτοπλοία το 2013 διακινήθηκαν 13 εκ. Επιβάτες που εξυπηρετήθηκαν άψογα παρά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες μας » είπε ο κ. Κατσανεβάκης συμπληρώνοντας πως οι συνολικές ζημιές του κλάδου της επιβατικής ναυτιλίας την περίοδο της κρίσης από το 2009-2013 έφτασαν το 1 δις ευρώ. Ο ίδιος μίλησε για «επιβεβλημένη στήριξη των εταιρειών από το κράτος και τις τράπεζες και επιτακτική η ανάγκη για εύρεση ρευστότητας από τις εταιρείες με κινήσεις όπως οι πωλήσεις πλοίων, η αύξηση κεφαλαίου, η περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους, η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των εταιρειών. » Αναφορικά με τον περιορισμό των ζημιών από μεριάς της ΑΝΕΚ τόνισε ότι οφείλεται μεταξύ άλλων στη: • Σύσταση κοινοπραξίας με την Super Fast. • Περικοπή δρομολογίων από μη αποδοτικές διαδρομές. • Η σχετική μείωση της ταχύτητας. • Αντικατάσταση πλοίων. «Το 2013 παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών ο Όμιλος μας εμφανίζει βελτιωμένα αποτελέσματα. Πραγματοποιώντας 25% λιγότερα δρομολόγια λόγω της λιτότητας εν συγκρίση με το 2012, και κυρίως της διακοπής δραστηριοποίηση στις Κυκλάδες και στον Ανατολικό Αιγαίο, παρουσίασε καλύτερα στοιχεία» είπε ο κ. Κατσανεβάκης. Το 2013 ο όμιλος ΑΝΕΚ: • Διακίνησε 1.5 εκ. Επιβάτες μείον 400.000 εν συγκρίση με το 2012. • Μετέφερε 241.000 ΙΧ, μείον 49.000 από το 2012. • Μετέφερε 149.000 φορτηγά, μείον 16.000 εν συγκρίση με το 2012. • Ο κύκλος εργασιών ήταν κατά 22 εκ. Ευρώ μικρότερος από αυτό του 2012. • Τα μικτά κέρδη ήταν αυξημένα κατά 1 εκ. Και τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 6.5 εκ. Ευρώ αυξημένα κατά 2 εκ. Έναντι του 2012. • Οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 35,7 εκ. Ευρώ έναντι ζημιών 60,8 εκ. το 2012. Λιγότερες δηλαδή κατά 25,1 εκ. • Για τις θυγατρικές της ΑΝΕΚ η ΛΑΝΕ είχε ζημιές 2 εκ. Ευρώ, η ΕΤΑΝΑΠ είχε αυξημένο κύκλο εργασιών και τα καθαρά κέρδη ήταν 800.000 ευρώ (700.000 ευρώ το 2012), η εταιρεία «Αιγαίον Πέλαγος» είχε κέρδη 400.000 ευρώ το 2013, έναντι ζημιών 900.000 το 2012, η ΑΝΕΚ Ιτάλια παρουσίασε καθαρά κέρδη το 2013 600.000 ευρώ έναντι κέρδη 400.000 ευρώ το 2012. Ο πρόεδρος της ΑΝΕΚ αναφέρθηκε στην αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, λέγοντας πως «διαφαίνονται στην Ελληνική οικονομία τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης». Μάλιστα διάβασε και το τμήμα στο οποίο γράφει ότι «οι δείκτες εμπιστοσύνης συνεχίζουν να βελτιώνονται και διαρθρωτικές μεταρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και προϊόντων βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας δημιουργώντας προσδοκίες για ενίσχυση των εξαγωγών και των επενδύσεων». Για την αναστροφή του κλίματος σημείωσε πως θα εξαρτηθεί «από τη γενικότερη πορεία της Ελληνικής οικονομίας σε ότι αφορά την επιβεβαίωση των έξωθεν προβλέψεων για την αναστροφή του δυσμενούς κλίματος και του θετικού ρυθμού ανάπτυξης, την συνέχιση της τουριστικής ανάκαμψης, τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλασίου σε ότι αφορά την ακτοπλοία (μείωση του ΦΠΑ για την ακτοπλοία σε ανάλογα ποσοστά με αυτά της Ιταλίας, Ισπανίας, Γαλλίας), τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου». Μετά το τέλος της εισήγησης υπήρξαν τοποθετήσεις από δύο μετόχους και στη συνέχεια η ψήφιση των αποτελεσμάτων της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της εταιρειάς. Γ.ΚΩΝ. --------ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ------ Δυσαρέσκεια μικρομετόχων Η δυσαρέσκεια από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια δεν λαμβάνουν κανένα μέρισμα, ήταν ευδιάκριτη ανάμεσα στους μικρομετόχους της ΑΝΕΚ. Μάλιστα ένας εξ αυτών που πήρε και το λόγο χειροκροτήθηκε θερμά. Χαρακτηριστικά σημείωσε πως ενώ έχει 35.000 μετοχές της εταιρείας δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ, ενώ αντίστοιχα για 4 μετοχές μιας άλλης τοπικής επιχείρισης στην οποία είναι μέτοχος (ΙΝΚΑ ) πήρε τα δύο τελευταία χρόνια 800 ευρώ. Μάλιστα ο ίδιος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. Να δώσουν απάντηση για το συγκεκριμένο θέμα, χωρίς όμως να έχει κάποια ανταπόκριση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου