Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Αντιδράσεις για τα τέλη ύδρευσης Δημοσιεύθηκε στις: 25-10-2012
Την ακύρωση της απόφασης της πλειοψηφίας του Δ.Σ. Κισάμου για αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης ζητάει με αίτησή της η αντιπολίτευση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, που είναι και αρμόδια για τη νομιμότητα των αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στην ένσταση που υπογράφεται από τον δημοτικό σύμβουλο κ. Θεόδωρο Σταθάκη, για την αναπροσαρμογή των τελών απαιτείται αιτιολογική έκθεση εσόδων -εξόδων που να προκύπτει η ανταποδοτικότητα και η αναπροσαρμογή θα επιφέρει αυξήσεις της τάξης ακόμα και του 400% σε τοπικές κοινότητες. «Με την 170/2012 απόφαση του Δ.Σ. Κισάμου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης. Η λήψη της παραπάνω απόφασης στηρίχτηκε στην 63/2012 απόφαση - εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία είναι παράνομη γιατί δεν τήρησε την προβλεπόμενη διαδικασία που προβλέπετε για την αναπροσαρμογή τελών. Σύμφωνα με εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναπροσαρμογή τελών πρέπει να υπάρχει αναλυτική αιτιολογική έκθεση εσόδων - εξόδων που να προκύπτει η ανταποδοτικότητα. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περιλαμβάνει: α) Μια συνοπτική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας απολογιστικής έκθεσης εσόδων - εξόδων της υδροάρδευσης που αναλύει έσοδα 947.731,80 ευρώ και έξοδα 884.998,86 άρα έχουμε πλεόνασμα 62.732,94 ευρώ και αυτό που έπρεπε να κάνουμε είναι αναμόρφωση προϋπολογισμού και να εγγράψουμε αντίστοιχα έργα, και όχι να προτείνουμε αναπροσαρμογή. β) Επιπλέον η Οικονομική Υπηρεσία προτείνει ότι μια ενιαία τιμολόγηση τελών σύνδεσης και παγίου και μια διαφορετική τιμολόγηση στα τέλη χρήσης ανά Τ.Κ. ανάλογα το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων της, (που είναι σωστό και εδώ είναι που χρειάζεται η αναλυτική αιτιολογική έκθεση εσόδων - εξόδων) και με μια κλιμακωτή χρέωση ανά περίοδο μέτρησης, η οποία θα αποτελείται από 7 διαβαθμίσεις ανά 60 κυβ. θα ισοσκελίζει την υπηρεσία». Σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη: «Η Οικονομική Επιτροπή ενστερνίστηκε την πρόταση της Οικονομικής Υπηρεσίας όσο αφορά τα τέλη σύνδεσης και το πάγιο αλλά στα τέλη χρήσης αποφάσισε να χρεώσει όλες τις Τ.Κ. με τη μεγαλύτερη τιμή, να αλλάξει την κλίμακα χρέωσης, να αλλάξει και την τιμή χρέωσης της επαγγελματικής χρήσης, δίχως να παρουσιάσει στοιχεία που να στηρίζει την απόφασή της αυτή. Επιβάλλοντας έτσι αυξήσεις μέχρι 400 % σε Τ.Κ. (Πολυρρήνιας), Τ.Κ. Πλατάνου 100 % και άλλα πολλά. Το Δημοτικό Συμβούλιο που είναι το αρμόδιο όργανο για την τελική επιβολή έπρεπε να ακυρώσει την απόφαση της Οικον. Επιτρ. και να ζητήσει πλήρη στοιχεία για να μπορέσει να πάρει τις σωστές αποφάσεις για όφελος των δημοτών, για την ανταποδοτικότητα και σωστή λειτουργία της υπηρεσίας. Για όλα τα παραπάνω ζητώ την ακύρωση της 170/2012 απόφασης του Δ.Σ. Κισάμου»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου