Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ Νέες μέθοδοι ελαιοκαλλιέργειας Δημοσιεύθηκε στις: 20-10-2012
Νέες καλλιεργητικές μεθόδους της ελιάς, που θα βασίζονται στην αξιοποίηση φυσικών υλικών, προωθεί το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών στο πλαίσιο του προγράμματος 'Life'. Οι καλλιεργητικές μέθοδοι θα υλοποιηθούν σε ελαιώνες στο Ηράκλειο με τη συμμετοχή της Ε.Α.Σ. Πεζών, στο Λασίθι με την Ε.Α.Σ. Μεραμβέλλου, στη Μεσσηνία με την Οργάνωση Παραγωγών 'Νηλέας' και στα Χανιά, που ακόμα αναζητείται ο κατάλληλος Φορέας, Ενωση ή ομάδα παραγωγών. Στο πλαίσιο του προγράμματος, χθες, στο Ινστιτούτο Ελιάς έγινε η πρώτη ενημερωτική συνάντηση για το έργο. Μιλώντας στα 'Χ.Ν.' o κ. Γιώργος Κουμπούρης, ερευνητής του Ινστιτούτου Ελιάς και υπεύθυνος για το Εργαστήριο Ελαιοκομίας, εξήγησε τις νέες καλλιεργητικές μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν σε 30 ζευγάρια χωράφια ανά περιοχή: • Ανακύκλωση των κλαδεμάτων που μέχρι σήμερα οι παραγωγοί τα έκαιγαν. Θα αλεστούν και θα χρησιμοποιηθούν ως εδαφοβελτιωτικά. • Αξιοποίηση των αποβλήτων ελαιοτριβείου είτε απευθείας είτε με κομποστοποίηση, ως υλικά λίπανσης. Οι δύο παραπάνω μέθοδοι θα έχουν ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση λιπασμάτων. • Τροποποίηση της ζιζανιοχλωρίδας και του κλαδέματος των ελαιοδέντρων για την αύξηση της δέσμευσης CO2 μέσω της φωτοσύνθεσης. Οι τρεις Συνεταιρισμοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «έχουν ένα ιστορικό δεκαετίας καλής οργάνωσης, περιβαλλοντικής διαχείρισης και εμπειρίας με προγενέστερα προγράμματα. Θα γίνει μία προσπάθεια ένταξης Φορέων των Χανίων, που λείπουν αυτή τη στιγμή από το έργο, ώστε να κερδίσουν από αυτή την τεχνογνωσία που δημιουργείται και από την προστιθέμενη αξία των παραδοτέων του έργου», ανέφερε ο κ. Κουμπούρης. Οι νέες αυτές καλλιεργητικές πρακτικές θα ελέγχονται επισταμένα στην εφαρμογή τους από τους επιστήμονες με επιτόπιες παρουσίες στα χωράφια, με δειγματολειπτικούς ελέγχους και αναλύσεις. «Πάμε να διαχειριστούμε τον ελαιώνα ως ένα ζωντανό σύστημα, το οποίο, αν βελτιστοποιήσουμε τη διαχείρισή του με χαμηλότερο κόστος, με πιο φιλοπεριβαλλοντικό τρόπο, θα παράγουμε ένα προϊόν που θα έχει καλύτερη θέση στην αγορά», είπε ο ερευνητής. Τα χωράφια που θα επιλεγούν θα εξεταστούν επισταμένως προκειμένου να εντοπιστούν όλες οι ιδιαιτερότητές τους. Μία διαδικασία που θα συνεχιστεί για μια 5ετία! Από τη μεριά του ο διευθυντής του Ινστιτούτου, κ. Κώστας Χαρτζουλάκης, τόνισε πως αυτές οι πρακτικές θα εφαρμοστούν στα χωράφια από κοινού με συνειδητοποιημένους παραγωγούς. «Δεν θα κάνουν εκπαίδευση, αλλά συστηματική παρακολούθηση για πέντε χρόνια, θα έχουμε μετρήσιμα στοιχεία στη βελτίωση της παραγωγής, αλλά και στον τρόπο καλλιέργειας. Ο παραγωγός θα γίνεται κοινωνός της όλης προσπάθειας και θα έχει σημαντικά οφέλη γιατί θα έχει αναλύσεις στο χωράφι του, θα έχει τον ειδικό από πάνω να τον βοηθά και θα μειώσει τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα ακολουθώντας φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές», κατέληξε ο κ. Χαρτζουλάκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου