Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014

ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΝΤΑΝΟΥ Εργασιακές προοπτικές » Ενας στους δύο βρίσκει δουλειά σε τοπική επιχείρηση, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησαν μαθητές του σχολείου Γράφει: Γιώργος Κώνστας - 18 Αυγούστου 2014 11:04 πμ - Σχολιάστε Θέσεις εργασίας σε τοπικές επιχειρήσεις έχουν βρει την τελευταία 6ετία 1 στους 2 αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. Καντάνου. Οι ειδικότητες του ΕΠΑ.Λ. που αφορούν τον αγροτικό τομέα και τον τουρισμό δίνουν την ευκαιρία σε πολλούς αποφοίτους να βρουν εργασία σε μία πολύ δύσκολη περίοδο στον τόπο καταγωγής τους. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας που πραγματοποίησαν για τη χρονική περίοδο 2008 – 2014 οι μαθητές του σχολείου. O τίτλος της εργασίας είναι “Η διασύνδεση των Τομέων Οικονομίας Διοίκησης, Γεωπονίας και Πληροφορικής με τα επαγγέλματα – θέσεις εργασίας στην ευρύτερη περιοχή Σελίνου – Χανίων” με υπεύθυνους εκπαιδευτικούς τους Αγγελική Δημητρούλια, οικονομολόγο και Ευφροσύνη Εμμανουηλίδου, μαθηματικό και συμμετείχαν 15 μαθητές. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Το πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας του ΕΠΑ.Λ. Καντάνου βασίζεται στην έρευνα που διεξήγαγαν οι μαθητές μέσω ερωτηματολογίων με στόχο την ανίχνευση του βαθμού σύνδεσης των προσφερομένων ειδικοτήτων από το ΕΠΑ.Λ. Καντάνου, αντιστοίχως Οικονομίας Διοίκησης, Πληροφορικής και Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας, με τις επιχειρήσεις της τοπικής αγοράς. Αξιοποιήθηκαν στοιχεία της έρευνας που ξεκίνησε το σχολικό έτος 2012 – 2013 και συνεχίστηκε το τρέχον σχολικό έτος 2013 – 2014. Εγινε προσπάθεια διερεύνησης ποιοτικών χαρακτηριστικών της προσφερόμενης εργασίας από τους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. Τα ερωτηματολόγια τα συνέταξαν οι μαθητές με την επίβλεψη των εκπαιδευτικών. Συντάχθηκε επίσης ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Η διάθεση των ερωτηματολογίων έγινε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης facebook, διά ζώσης και μέσω google docs σε ηλεκτρονική μορφή. Το δείγμα της έρευνας ήταν 88 άτομα, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων αγροτικής εκμετάλλευσης και παροχής υπηρεσιών ως επί το πλείστον, της περιοχής του Δήμου Καντάνου – Σελίνου. Η κατανομή των ηλικιών των ερωτώμενων φαίνεται στο διάγραμμα 1.1 και το φύλο στο διάγραμμα 1.2. Το μορφωτικό επίπεδο των ερωτώμενων είναι σε ποσοστό πάνω από το 90% απόφοιτοι εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι μαθητές/τριες όλων των τάξεων και ειδικοτήτων του ΕΠΑ.Λ., δηλαδή μαθητές της Α, Β και Γ ΕΠΑ.Λ. και των ειδικοτήτων Οικονομίας Διοίκησης, Πληροφορικής και Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας, χωρισμένοι σε ομάδες με υπεύθυνους καθηγητές των μαθημάτων ειδικότητας (δύο μαθητές με έναν εκπαιδευτικό), ανέλαβαν τη διερεύνηση της αγοράς εργασίας της περιοχής τους, την εκπόνηση συνδυαστικών εργασιών σχετικών με τα αντικείμενα των τομέων του κύκλου που έχει το σχολείο, την οργάνωση και πραγματοποίηση επισκέψεων σε εργασιακούς χώρους, την ανάλυση των στοιχείων και πληροφοριών αυτής της επίσκεψης και τη σύνταξη εκθέσεων / αναφορών, όπως παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία. Στο διάγραμμα 1.3 φαίνεται η απασχολησιμότητα των αποφοίτων του ΕΠΑ.Λ. Καντάνου ως σύνολο εργαζομένων στις τοπικές επιχειρήσεις του Δήμου Καντάνου – Σελίνου στους οποίους διεξήχθη η έρευνα. Οι τοπικές επιχειρήσεις έχουν προσλάβει στην πενταετία τουλάχιστο έναν απόφοιτο του ΕΠΑ.Λ. Καντάνου σε ποσοστό 63% και απασχολούν σήμερα τουλάχιστον έναν απόφοιτο σε ποσοστό 52% του συνόλου των εργαζομένων της κάθε επιχείρησης. Τα ποσοστά άνεργων αποφοίτων και φοιτητών συμπληρώνουν το συνολικό αριθμό αποφοίτων οι οποίοι δεν εργάζονται σε τοπικές επιχειρήσεις. Οι εργοδότες δηλώνουν σε μεγάλο ποσοστό (57%) αρκετά ικανοποιημένοι από το επίπεδο γνώσεων των αποφοίτων στην εφαρμογή των ειδικοτήτων, αλλά θα επιθυμούσαν καλύτερο επίπεδο γενικών γνώσεων και γλωσσομάθειας, σε ποσοστό 5% δηλώνουν λίγο – καθόλου ικανοποιημένοι και ένα 17% πολύ ικανοποιημένοι. Επίσης, οι ερωτώμενοι εργοδότες επισημαίνουν σε ποσοστό 67% την ανάγκη πρακτικής εξάσκησης σε όλους τους τομείς ειδικοτήτων και ότι προτιμούν να προσλαμβάνουν αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., αλλά δεν υπάρχει αρκετή προσφορά εργασίας στην περιοχή. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Ο σκοπός του προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας του ΕΠΑ.Λ. Καντάνου που ήταν η απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τα επαγγέλματα που αναδύονται από το πρόγραμμα σπουδών του ΕΠΑ.Λ. Καντάνου καθώς και η πληροφόρηση για τις θέσεις εργασίας και επαγγελμάτων στη συγκεκριμένη περιοχή και τη διαχείριση και επεξεργασία των αποκτημένων πληροφοριών έχει επιτευχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επιπλέον, μέσα από την έρευνα που διεξήγαγαν οι μαθητές, αποκομίσαμε την εικόνα ότι η τοπική κοινωνία αναγνωρίζει ότι οι νέοι άνθρωποι, με τη δημιουργικότητα, την καινοτόμο σκέψη, τον ενθουσιασμό και την ανάγκη για δράση που τους διακρίνει, αποτελούν ένα ζωντανό κεφάλαιο, που σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, ακόμα και σε περιόδους ύφεσης ή οικονομικής κρίσης, μπορεί να αποτελέσει δύναμη δημιουργίας και προόδου. Η Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι γεγονός ότι προσφέρει στους μαθητές ανάπτυξη των προσωπικών τους κλίσεων και δεξιοτήτων τους, χάρη στις διαφορετικές ειδικότητες που παρέχει και τις πολλές ώρες πρακτικών ασκήσεων που περιλαμβάνουν τα προγράμματα σπουδών της. Οι νέοι εργαζόμενοι που η Επαγγελματική Εκπαίδευση προετοιμάζει ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης και συμβάλλουν στην ανάπτυξή της. Οι ευκαιρίες απασχόλησης στο τοπικό εργασιακό περιβάλλον που μελετήσαμε αυξάνουν όσο αυξάνει η τουριστική και η αγροτική ανάπτυξη που χαρακτηρίζουν την τοπική οικονομία, όχι μόνο σε επίπεδο της επαρχίας Καντάνου – Σελίνου, αλλά και σε όλη την Κρήτη. Ως άμεσο αποτέλεσμα έχουμε την υψηλή απασχολησιμότητα των αποφοίτων του ΕΠΑ.Λ. και ως έμμεσο αποτέλεσμα έχουμε ελεγχόμενα επίπεδα ανεργίας. Γενικότερα, σε χώρες στις οποίες η Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι ευρύτερα διαδεδομένη, το ποσοστό ανεργίας των νέων είναι χαμηλότερο σε συνδυασμό βέβαια και με άλλους αναπτυξιακούς παράγοντες. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Βάσει των μελετών του CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης της Επαγελματικής Εκπαίδευσης) την προσεχή δεκαετία στην Ευρώπη οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας για άτομα με μεσαίο επίπεδο προσόντων θα αποτελούν το 50% των συνολικά προσφερόμενων θέσεων εργασίας. Υπάρχει επομένως ανάγκη χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία θα αναδεικνύει και θα προβάλλει τον σημαντικό ρόλο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, η οποία, πέρα από τους γενικούς εκπαιδευτικούς στόχους, έχει ως μέλημα τη δημιουργία επαγγελματιών μεσαίου επιπέδου προσόντων, για τη στελέχωση των επιχειρήσεων και των παραγωγικών μονάδων. Παράλληλα, σημαντικό στόχο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αποτελεί η εισαγωγή όλο και περισσότερων μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές στην ειδικότητα που επέλεξαν και να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση των αντικειμένων που τους ενδιαφέρουν. Την παρούσα εργασία σκοπεύουμε να συνεχίσουμε και τα επόμενα έτη, προκειμένου να εξάγουμε ασφαλή, ολοκληρωμένα και επίκαιρα συμπεράσματα για την πορεία και την αναγκαιότητα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον τόπο μας. Read more: http://www.haniotika-nea.gr/ergasiakes-prooptikes/#ixzz3Akr83y2w Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial Follow us: @HaniotikaNea on Twitter | haniotika.nea on Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου