Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ ΚΑΙ Ο.Α.ΔΥ.Κ. Αισιοδοξία για τον βιολογικό Παλαιόχωρας Δημοσιεύθηκε στις: 17-07-2012
Αισιόδοξοι ότι το έργο του βιολογικού της Παλαιόχωρας θα ενταχθεί στο Ε.Σ.Π.Α., παρά την αρχική αρνητική απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης, εμφανίζονται Δήμος Καντάνου - Σελίνου και Ο.Α.ΔΥ.Κ. Η απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στις αρχές Ιουλίου ήταν αρνητική για την ένταξη του έργου στο Ε.Σ.Π.Α., παρά τις κατά καιρούς πολιτικές διαβεβαιώσεις παραγόντων, επισημαίνοντας μια σειρά από αδυναμίες στις μελέτες του έργου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δήμο, το ζήτημα του ιδιοκτησιακού θα λυθεί εντός του Ιουλίου. Ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. «Αν λυθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το έργο του βιολογικού καθαρισμού της Παλαιόχωρας θα γίνει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή τη στιγμή», δήλωσε στα 'Χ.Ν.' ο γενικός διευθυντής του Ο.Α.ΔΥ.Κ., κ. Γιάννης Μπατζέλης. Για τα υπόλοιπα ζητήματα που βάζει η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, απορρίπτοντας την ένταξη του έργου, ο κ. Μπατζέλης επισημαίνει πως «οι υπόλοιπες ενστάσεις που αφορούν τη μελέτη αντιμετωπίζονται και αυτό του αγωγού και των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Αν λυθεί το ιδιοκτησιακό, δεν θα υπάρξει θέμα· το έργο θα γίνει. Ο περιφερειάρχης έχει πει ότι θα το εντάξει, θα ξαναβγεί η προκήρυξη και τότε θα μπορέσουμε να το εντάξουμε το έργο». Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ «Στις 25 Ιουλίου θα γίνει το Δικαστήριο για τον καθορισμό της τιμής μονάδος για την απαλλοτρίωση, επομένως λύνεται το σημαντικότερο θέμα που είναι το ιδιοκτησιακό», ανέφερε στα 'Χ.Ν.' ο δήμαρχος Καντάνου - Σελίνου, κ. Γιώργος Δερμιτζάκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, το θέμα του υποθαλάσσιου αγωγού και της περιβαλλοντικής του αδειοδότησης αντιμετωπίζεται, ενώ και το ζήτημα των αντλιοστασίων που απαιτούν παραχώρηση από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου αντιμετωπίζεται. «Γνωρίζαμε ότι το έργο αρχικά δεν θα ενταχθεί καθώς με τον 'Καλλικράτη' δημιουργήθηκε ζήτημα αναφορικά με το ποιος έχει την ευθύνη και ποιος θα κάνει την απαλλοτρίωση. Ομως πιστεύω ότι αυτά τα ζητήματα λύνονται και το έργο θα ενταχθεί», ανέφερε ο κ. Δερμιτζάκης. Σημειώνεται ότι η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης ανακοίνωσε την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης - μη ένταξης του: 'Εργα μεταφοράς και εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων Παλαιοχώρας - Κουντούρας Δήμου Καντάνου - Σελίνου'. Σύμφωνα με την Αρχή: • Η μελέτη του υποθαλάσσιου αγωγού δεν είναι συμβατή με τους Περιβαλλοντικούς Ορους. • Από τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν τεκμηριώνεται η αδειοδότηση της προτεινόμενης χάραξης του δρόμου πρόσβασης στο οικόπεδο της ΕΕΛ και των θέσεων των αντλιοστασίων. Απαιτείται να προσκομιστεί η Μ.Π.Ε. του έργου. Γενικά απαιτείται η τροποποίηση - επικαιροποίηση της απόφασης Περιβ. Ορων, ώστε να περιλαμβάνει τον τελικό σχεδιασμό του έργου. • Δεν έχουν υποβληθεί πλήρεις και ολοκληρωμένες μελέτες για το σύνολο του προτεινόμενου έργου (ακτομηχανική μελέτη τεχνικών λιμενικών για τον υποθαλάσσιο αγωγό, τα απαραίτητα κόστη κατασκευής του έργου, γεωλογική - γεωτεχνική έρευνα που να τεκμηριώνει τον χαρακτηρισμό των εδαφών). • Δεν τεκμηριώνεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση για το σύνολο του προτεινόμενου έργου (υποθαλάσσιος αγωγός, οδός πρόσβασης, θέσεις των αντλιοστασίων κ.λπ.). Γενικά απαιτείται τροποποίηση - επικαιροποίηση της απόφασης Περιβ. Ορων, ώστε να περιλαμβάνουν τον τελικό σχεδιασμό του έργου. • Η μελέτη του υποθαλάσσιου αγωγού απαιτείται να υποβληθεί στο Γ.Ε.Ν. για έγκριση. Δεν έχει υποβληθεί η απαιτούμενη αδειοδότηση από τη Διεύθυνση Δασών για το σύνολο του προτεινόμενου έργου. Δεν έχει υποβληθεί η άδεια επέμβασης στο ρέμα Σαρακηνιώτη. Δεν τεκμηριώνεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς για το σύνολο του προτεινόμενου έργου. Ειδικότερα τα αντλιοστάσια, ο αγωγός μεταφοράς λυμάτων και ο υποθαλάσσιος αγωγός κατασκευάζονται εντός της ζώνης αιγιαλού και παραλίας, οπότε απαιτείται παραχώρηση από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου (Κ.Υ.Δ.). Επίσης η κατασκευή του δρόμου πρόσβασης στο οικόπεδο του βιολογικού απαιτεί απαλλοτριώσεις, οι οποίες δεν έχουν συντελεστεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου