Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΙΣΑΜΟ Υδροάρδευση από το Κολένι; » Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης Γράφει: Γιώργος Κώνστας - 9 Οκτωβρίου 2014 8:30 πμ (ενημερώθηκε: 8 Οκτ 8:34 μμ) - Σχολιάστε koleniantliostasioEνα μεγάλο μέρος της Δυτικής Κισάμου μπορεί να καλυφθεί υδροαρδευτικά από την αξιοποίηση των υπογείων υδάτων στην περιοχή Κολένι -και όχι μόνο- λύνοντας έτσι το πρόβλημα της άρδευσης στην περιοχή. Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης που εκπονεί μελέτη για τους περιβαλλοντικούς όρους σε 29 υφιστάμενες γεωτρήσεις στην υπολεκάνη Κολενίου του Δήμου Κισάμου. Οπως υπογραμμίζει σε σχετική της εισήγησης προς το Περιφερειακό Συμβούλιο η Επιτροπή της Περιφέρειας «με βάση το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Κρήτης, του οποίου η εκπόνησή του βρίσκεται σε εξέλιξη, οι θέσεις των υδρογεωτρήσεων ανήκουν στο υπόγειο υδατικό σύστημα GR-1300011 Καρστικό Τοπολίων, για το οποίο η ποσοτική και ποιοτική του κατάσταση αξιολογείται ως “καλή”. To σύνολο της αντλούμενης ποσότητας από τη λεκάνη υπολογίζεται σε 4,9 κυβικά το έτος. Απ’ αυτά, τα 1.836.000 κυβικά χρησιμοποιεί ο Τ.Ο.Ε.Β. Κόλπου Κισάμου, τα 2.216.464 κυβικά ο Δήμος Κισσάμου και 783.551 κυβικά η ΔΕΥΑΒΑ του Δήμου Πλατανιά και οι υπόλοιπες είναι ιδιωτικές γεωτρήσεις». Η Υπηρεσία σημειώνει πως στους περιβαλλοντικούς όρους της μελέτης για τις γεωτρήσεις της περιοχής πρέπει «να προβλεφθεί πρόγραμμα παρακολούθησης από τους χρήστες για τις ποσοτικές και ποιοτικές διακυμάνσεις τουλάχιστον των μεγαλύτερων εξ αυτών των γεωτρήσεων και τα αποτελέσματα να προσκομίζονται στη Δ/νση Υδάτων της Αποκ. Διοικ. Κρήτης και στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Χανίων. Ιδιαίτερα για την εκτίμηση της ποσοτικής κατάστασης του υπόγειου υδροφορέα και τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης υδατικών πόρων σε περιπτώσεις λειψυδρίας, κρίνεται σκόπιμο η μέτρηση στάθμης να πραγματοποιείται τουλάχιστον 3 φορές ανά αρδευτική περίοδο. Επισημαίνεται, ότι το Εθνικό δίκτυο παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων έχει προβλέψει δύο σταθμούς στην περιοχή, έναν στα Καλουδιανά και έναν ανατολικά του Κολενίου, αλλά όχι στη θέση κάποιας από τις γεωτρήσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη. Επομένως το γεγονός αυτό κάνει αναγκαία την παρακολούθηση των έργων από τους ίδιους τους διαχειριστές. Τέλος, βάσει των στοιχείων που δόθηκαν από τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το ΙΓΜΕ (Δεκέμβριος 2013, σελ. 32) και αφορούν τα έτη 2005 – 2010 φαίνεται ότι από την έως τώρα εκμετάλλευση ότι ο υπόγειος υδροφορέας καταφέρνει να αναπληρώνεται κατά τους χειμερινούς μήνες. Μεταξύ των γεωτρήσεων συμπεριλαμβάνονται και 3 γεωτρήσεις με εφεδρική χρήση, δηλαδή γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις βλάβης ή κυκλικά για λόγους συντήρησης του εξοπλισμού. Σε περίπτωση που οι γεωτρήσεις αυτές μπουν σε μόνιμη λειτουργία ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες (π.χ. αύξηση υδρευτικών αναγκών λόγω τουρισμού) θα πρέπει να τροποποιηθεί η παρούσα μελέτη ώστε να αξιολογηθεί εκ νέου η επάρκεια του υδάτινου δυναμικού». Σημειώνεται ότι σε πρόσφατη σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων για το θέμα της αξιοποίησης των νερών είχε επισημανθεί πως αυτή τη στιγμή αξιοποιείται το 50% των δυνατοτήτων των γεωτρήσεων του Κολενίου και ότι η καλύτερη εκμετάλλευσή τους θα έλυνε σημαντικά προβλήματα στην υδροάρδευση όλου του κόλπου της Κισάμου. Read more: http://www.haniotika-nea.gr/idroardefsi-apo-koleni/#ixzz3FevvASKI Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial Follow us: @HaniotikaNea on Twitter | haniotika.nea on Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου