Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Εργασίες σε σχολεία Δημοσιεύθηκε στις: 23-05-2013 10:15:24 Σημαντικές εργασίες ανακατασκευής και συντήρησης σε 13 σχολεία των Χανίων, αλλά και επιπλέον παρεμβάσεις σε ακόμα περισσότερα θα υλοποιήσει ο Δήμος Χανίων. Χθες ολοκληρώθηκε η σχετική δημοπράτηση, με τον ανάδοχο εργολάβο να ξεκινά τις εργασίες μέσα στο καλοκαίρι. Συνολικά η δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών θα φτάσει τις 352.000 ευρώ (286.178,86 ευρώ αφορούν εργασίες και 65.821,14 αφορούν Φ.Π.Α.). Η χρηματοδότηση του έργου είναι από δημόσιους πόρους (ΣΑΤΑ σχολείων), ενώ τη μελέτη εκπόνησαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Χανίων. Ειδικότερα, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες στα: • ΠΑΛΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατασκευή - βαφή σιδηρών γαλβανισμένων κιγκλιδωμάτων, καθαίρεση παλιών κουφωμάτων - επισκευή οικοδομικών στοιχείων περιγράμματος ανοίγματός των - κατασκευή νέων κουφωμάτων αλουμινίων με διπλούς υαλοπίνακες, πλακόστρωση δαπέδου με κεραμικά πλακίδια, διαμόρφωση χώρου σε κουζίνα (ηλεκτρικές γραμμές - μπρίζες - νεροχύτης - ντουλάπια - γραμμές ύδρευσης - αποχέτευσης), επισκευή WC (λεκάνες - νιπτήρες - καθρέπτες), καθαιρέσεις σκυροδέματος - πλινθοδομής. • ΠΑΛΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΩΝΙΟΥ: Καθαίρεση παλιών κουφωμάτων - επισκευή οικοδομικών στοιχείων περιγραμμάτων ανοίγματός των - κατασκευή νέων κουφωμάτων αλουμινίου με διπλούς υαλοπίνακες, κατασκευή -βαφή σιδηρών γαλβανισμένων κιγκλιδωμάτων, διάνοιξη οπών σε λιθοδομή, κατασκευή WC (πλινθοδομές - πλακίδια - είδη υγιεινής - σιδ. γαλβαν. πόρτες - ύδρευση - αποχέτευση), διαμόρφωση χώρου σε κουζίνα (ηλεκτρικές γραμμές - μπρίζες - νεροχύτης - ντουλάπια) - φωτιστικά σώματα - καθαίρεση βάθρου. • ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΑΡΑΤΣΟΥ, 1ο ΕΠΑ.Λ., 5ο Δ.Σ., 2ο ΛΥΚΕΙΟ, ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ, ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, Σ.Ε.Κ.: Αποκατάσταση τοπικών βλαβών σε διάφορα σημεία του σκυροδέματος οφειλομένων σε διάβρωση οπλισμού και επισκευή σαθρών (φουσκωμένων - αποκολλημένων) επιχρισμάτων. • 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ: Κατασκευή μεταλλικής γαλβανισμένης πέργκολας. • Δ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Επισκευή τμήματος ασφαλτικού τάπητα αυλής. Λόγω επικινδυνότητας του ασφαλτικού τάπητα τμήματος της αυλής εξαιτίας της ανύψωσης από ρίζες θα γίνει κοπή του συγκεκριμένου τμήματος με ασφαλτοκόπτη - αφαίρεση του παλιού ασφαλτικού - ριζών, στρώση ασφαλτικού τάπητα. Κατασκευή υγρομόνωσης ταράτσας. • ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ: Κατασκευή - συντήρηση υγρομόνωσης, επισκευή WC. • ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Σε μεγάλο αριθμό σχολείων που έχει πρόβλημα το αντικεραυνικό σύστημα λόγω των κλοπών που έχουν γίνει. Επίσης θα γίνει χρωματισμός τοίχων με πλαστικό χρώμα, ελαιοχρωματισμός σιδηρών και ξύλινων επιφανειών (κιγκλιδώματα - κουφώματα), σε διάφορα σχολεία του Δήμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου