Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Ανάγκη για υδρο-αρδευτικά έργα 1 Νοεμβρίου 2014 11:13 πμ - Σχολιάστε Ο αντιπεριφερειάρχης Απόστολος Βουλγαράκης περνά στην… αντεπίθεση και απαντά αναλυτικά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τις ενέργειες των τοπικών φορέων «Ο Νομός Χανίων δεν μπορεί να περιμένει άλλο, έχει ανάγκη για μία σειρά από υδροαρδευτικά έργα» τονίζει σε επιστολή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Απόστολος Βουλγαράκης. Τόσο η Περιφέρεια όσο και ο Ο.Α.Κ., αλλά και άλλοι τοπικοί φορείς, δεν έκρυβαν την έκπληξή τους διαβάζοντας την απάντηση του Υπουργείου σε ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ αναφορικά με υδροαρδευτικά έργα των Χανίων. Μία απάντηση στην οποία ούτε λίγο ούτε πολύ άφηνε αιχμές για ελλιπή σχεδιασμό και προώθηση των συγκεκριμένων έργων από μεριάς των τοπικών φορέων. «Κύριε υπουργέ, ως αντιπεριφερειάρχης Χανίων, αλλά και ως μέλος του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ. Α.Ε., εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης, έπειτα από συνεργασία με τον περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη καθώς και βάσει των σχετικών απαντήσεων του Υπουργείου σας και της ερώτησης που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα “Χανιώτικα νέα” σας ενημερώνουμε ως ακολούθως επί του σημαντικού θέματος της περίληψης και για τις ενέργειές μας που θα ακολουθήσουν» λέει ο κ. Βουλγαράκης και στη συνέχεια απαριθμεί ένα – ένα τα θέματα. Αρχικά περιγράφει την κατάσταση στον Νομό σε ό,τι αφορά τις μελέτες και την προετοιμασία που έχει γίνει και ζητά από το Υπουργείο τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων που έχει σχεδιάσει η Περιφέρεια Κρήτης. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ Στην περιοχή Χανιά – Πλατανιά – Κολυμπάρι – Κίσαμος της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Π.Ε.Χ.) υφίσταται σημαντικό έλλειμμα αρδευτικού νερού ιδίως σε περιόδους ξηρών ετών. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι δεν προχώρησε η κατασκευή του μεγάλης υδατοχωρητικότητας φράγματος στον χείμαρρο Ντεριανό της λεκάνης απορροής του ποταμού Ταυρωνίτη και η σύνδεσή του με τον κύριο υφιστάμενο αγωγό μεταφοράς νερού Μεσκλά – Αγιά – Κολυμπάρι – Κίσαμος, όπως προβλεπόταν στην εγκεκριμένη Προκαταρκτική Μελέτη “Αξιοποίησης του Υδατικού Δυναμικού Δυτ. Κρήτης”, η οποία είχε εκπονηθεί το 1976 από το τότε Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Μελετητές Π. Παυλάκη, ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ κ.ά.). Σε αυτή είχε προβλεφθεί η περαιτέρω ενίσχυση του υδατικού δυναμικού του φράγματος επί του χειμάρρου Ντεριανού με μεταφορά νερού με αγωγό από τους προς δυσμάς γειτονικούς χειμάρρους Σεμπρωνιώτη και Ρουματιανό. Στο πλαίσιο της Μελέτης “Αξιοποίησης Υδατικού Δυναμικού Δυτ. Κρήτης” προβλέφθηκε η ενιαία διακίνηση και διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών νερών κατά μήκος της βόρειας ζώνης Δυτ. Κρήτης μέσω -μεταξύ των άλλων- του ανατολικού κυρίου αγωγού πηγές Μεσκλών – Αγιά – Σούδα – Ακρωτήρι και του δυτικού κυρίου αγωγού πηγές Αγιάς – Πλατανιάς – Μάλεμε – Κολυμπάρι, με δυνατότητα επέκτασής του και στην περιοχή Κισάμου. Σημειώνεται ότι οι μέσοι ετήσιοι εκφορτιζόμενοι όγκοι υπόγειων νερών στις πηγές Μεσκλών και Αγιάς από το Β.Δ. τμήμα των Λευκών Ορέων ανέρχονται αντίστοιχα σε 31,0 και 67,1 εκατομ. m3. Ακολούθησε η εκπόνηση από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. των Οριστικών Μελετών των δύο αυτών κυρίων αγωγών μεταφοράς νερού και των Αρδευτικών Δικτύων Α’ Φάσης σε έκταση 75.000 στρεμ. και η ίδρυση το 1979 του Ο.Α.ΔΥ.Κ., ο οποίος ανέλαβε και κατασκεύασε τα παραπάνω έργα με δανειοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ( Ε.Τ.Ε.) ως πρώτου έργου στο πλαίσιο του Β’ χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου Ε.Ο.Κ. – Ελλάδας. Εκτοτε ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. επέκτεινε σημαντικά τα αρδευτικά δίκτυα και λειτουργεί επιτυχώς το όλο έργο με χρήση κεντρικού συστήματος Τηλεδιάγνωσης – Τηλεδιοίκησης και Τηλελέγχου». ΥΔΑΤΙNΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑ «Για την ενίσχυση των υδατικών πόρων της περιοχής Χανιά – Κολυμπάρι το Υπ. Γεωργίας εκπόνησε (Μελετητές Υδροσύστημα Α.Ε.) και ενέκρινε το έτος 1992 τις Οριστικές Μελέτες επί του ποταμού Ταυρωνίτη του “Φράγματος Παπαδιανών” χωρητικότητας 40 εκατομ. m3 επί του χειμάρρου Ντεριανού, του “Φράγματος Σεμπρωνιώτη” χωρητικότητας 5 εκατομ. m3 επί του ομώνυμου χειμάρρου και της Σήραγγας διασύνδεσής τους. Εκτοτε δεν προχώρησε η εκπόνηση της μελέτης των αρδευτικών δικτύων που θα τροφοδοτούνταν με νερό από τα δύο φράγματα ούτε και οι απαραίτητες Υποστηρικτικές Μελέτες για ένταξη των έργων σε Επιχειρησιακά Προγράμματα για υλοποίησή τους, όπως η Μ.Π.Ε., η Μελέτη Διαχείρισης Υδατικών Πόρων των Φραγμάτων, η Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας κ.λπ. καίτοι το ΥΑΑ & ΤΡ απέστειλε στον Ο.Α.ΔΥ.Κ. τις παραπάνω Οριστικές Μελέτες. Με το Α.Π. 18540/29-8-2011 έγγραφο μας προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ζητήσαμε την άμεση επικαιροποίηση και ολοκλήρωση των παραπάνω μελετών τονίζοντας την αναγκαιότητα της υλοποίησης του έργου για ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα. Ενδιάμεσα ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. (και νυν Ο.Α.Κ. Α.Ε.) για την κάλυψη του σημαντικού ελλείμματος αρδευτικού νερού που παρατηρείται στην περιοχή Χανιά – Πλατανιάς – Μάλεμε – Κολυμπάρι, ιδίως σε περιόδους ξηρών ετών, μελέτησε και ολοκλήρωσε πρόσφατα την κατασκευή του Φράγματος Βαλσαμιώτη χωρητικότητας 5 εκατομ. m3 (Α.Σ.Υ.= +190 m. Κ.Σ.Υ.= +149 m) με ετήσιο απολήψιμο όγκο νερού 5 εκατομ. m3 και με πλήρωσή του κατά το 1/3 περίπου από την ίδια μικρής έκτασης λεκάνη του και κατά το υπόλοιπο από αυξημένες χειμερινές παροχές των σημαντικών πηγών Μεσκλών, οι οποίες προσάγονται στο φράγμα μέσω νέου κατασκευασμένου αγωγού που συνδέει τον αγωγό Μεσκλών – Αγιάς με το Φράγμα. Για να είναι δυνατή η περαιτέρω αξιοποίηση των υδατικών πόρων του Φράγματος Βαλσαμιώτη πρέπει να κατασκευασθεί το ταχύτερο ο αγωγός που έχει μελετήσει ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. μεταφοράς των νερών του στη δεξαμενή 2.Δ3 Πατελαρίου του δυτικού κυρίου αγωγού Αγιά – Πατελάρι – Πλατανιάς – Μάλεμε – Κολυμπάρι, επειδή χωρίς τον αγωγό αυτό το φράγμα θα παραμένει αναξιοποίητο. Ομως η κατασκευή του παραπάνω αγωγού καθώς και των φραγμάτων Παπαδιανών, Σεμπρωνιώτη, της Σήραγγας διασύνδεσής τους και των Αρδευτικών Δικτύων θα μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εάν ενταχθούν σε Επιχειρησιακά Προγράμματα χρηματοδότησής τους, αφού προηγηθεί η ένταξή τους στον “Κατάλογο Προγραμματιζόμενων και Νέων Εργων” που συνοδεύει το υπό έγκριση “Προσχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR 13) που εκπονεί η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Με το Α.Π. 476/18-4-2013 προτείναμε την ένταξη του έργου στον παραπάνω κατάλογο, τονίζοντας ότι αποτελεί έργο πρώτης προτεραιότητας για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων δεδομένου ότι θα συμβάλλει άμεσα στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και ότι λόγω της φύσης και του μεγέθους του, δεν είναι δυνατή η υλοποίησή του από το Περιφερειακό Πρόγραμμα. Για τη δημόσια διαβούλευση του “Προσχεδίου” αυτού έγινε ευρεία δημοσιοποίησή του και παράλληλα με πρωτοβουλία του ειδικού γραμματέα Υδάτων δρος Κων/νου Τριάντη πραγματοποιήθηκαν πέντε παρουσιάσεις του στις έδρες των Π.Ε. Κρήτης. Η πρώτη ανάρτηση του “Προσχεδίου” στο διαδίκτυο έγινε την 19-11-2013 και η Ε.Γ.Υ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. ζήτησε όπως οι αρμόδιοι φορείς, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος διατυπώσουν τις απόψεις τους επ’ αυτού. Μετά την παραπάνω πρόσκληση ο κ. Π. Παυλάκης, δρ πολ. μηχ. και η κα Αικ. Παυλάκη, γεωλόγος, δρ Τμημ. Πολ. Μηχ. Α.Π.Θ., με εκτενές έγγραφό τους από 20-12-2013 προς την Ε.Γ.Υ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. πρότειναν όπως καθένα από τα τέσσερα μεγάλα Υδραυλικά Εργα Εθνικού Επιπέδου Πολλαπλής Σκοπιμότητας Διαχείρισης και Διακίνησης Υδατικών Πόρων της Κρήτης, μεταξύ των οποίων και το Εργο “Αξιοποίησης Υδατικού Δυναμικού Δυτ. Κρήτης” παρουσιασθεί στο “Προσχέδιο” ως ένα ενιαίο έργο. Τούτο ώστε τα ανεκτέλεστα τμήματά του να μπορούν να ενταχθούν σε Τομεακά Προγράμματα Υπουργείων στο πλαίσιο του Σ.Ε.Σ. 2014 – 2020, αλλά και σε δανειοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε.) για την Ελλάδα και έτσι στο Π.Ε.Π. Κρήτης -που έχει μικρό προϋπολογισμό- θα μπορούν να ενταχθούν πολλά απαραίτητα μικρά παρεμφερή έργα. Η πρόταση αυτή υιοθετήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης με την με αρ. 2/27-1-2014 ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της, η οποία ακολούθως απεστάλη στην Ε.Γ.Υ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Βάσει των παρουσιάσεων που έγιναν του “Προσχεδίου Διαχείρισης κ.λπ. Υδατικού Διαμερ. Κρήτης” και τις διατυπωθείσες απόψεις επ’ αυτού φορέων και ιδιωτών, ο αρχικός “Κατάλογος Προγραμματιζόμενων και Νέων Εργων της 19-11-2013” αναθεωρήθηκε διαδοχικά με συμπληρώσεις και προσθήκες την 28-2-2014, την 08-5-2014 και την 14-7-2014». ΒΑΛΣΑΜΙΩΤΗΣ – ΣΕΜΠΡΩΝΙΩΤΗΣ «Κατόπιν όλων των παραπάνω η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων (Π.Ε.Χ.), μετά από σύμφωνη γνώμη του περιφερειάρχη Κρήτης κ. Στ. Αρναουτάκη, αποφάσισε να προχωρήσει τη διαδικασία ένταξης των μεγάλων Υδραυλικών Εργων της Π.Ε. Χανίων σε Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Υπουργείων, αλλά και σε δανειοδοτικά προγράμματα της Ε.Τ.Ε. Επρεπε όμως να προηγηθεί η ένταξή τους στον υπό κατάρτιση τελικό “Κατάλογο Προγραμματιζόμενων Εργων” του “Προσχεδίου Διαχείρισης κ.λπ. Κρήτης” με την ορθή διατύπωση του τίτλου εκάστου έργου, την ορθή συνοπτική περιγραφή του, τον δικαιούχο του έργου και την ωριμότητά του για την έναρξη της διαδικασίας υλοποίησής του μέχρι το τέλος του έτους 2015. Προς τούτο: α. Με το Α.Π. 122246/1-10-2014 έγγραφό μας προς την Ε.Γ.Υ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. ζητήσαμε όπως τα δύο αναγραφόμενα έργα στον “Κατάλογο” – Ιουλίου 2014 “Φράγμα Βαλσαμιώτη” και “Αγωγός διασύνδεσης φράγματος με το αντλιοστάσιο Πατελαρίου” ενοποιηθούν σε ένα έργο με τίτλο “Φράγμα Βαλσαμιώτη και Αγωγός μεταφοράς του νερού στην κεντρική δεξαμενή Πατελαρίου για την ενίσχυση της άρδευσης 42.000 στρεμ. στην ευρύτερη περιοχή Αγιά – Πλατανιάς – Κολυμπάρι”. Με το ίδιο έγγραφό μας ασποστείλαμε τόσο τη συνταχθείσα αξιολόγηση του φράγματος Βαλσαμιώτη κατά τη διαδικασία του άρθρου 4, παράγρ. 7 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, η οποία, παρά το γεγονός ότι ζητείτο στους διαδοχικούς “Καταλόγους Προγραμ. Εργων κ.λπ.” δεν είχε μέχρι τότε αποσταλεί, όσο και τη νέα περιγραφή του αγωγού με τις ορθές διαστάσεις καθώς και σύντομη περιγραφή της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών του όρων. β. Με το με Α.Π. 106005/25-8-2014 έγγραφό μας προς την Ε.Γ.Υ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. ζητήσαμε όπως τα δύο έργα του Καταλόγου – Ιουλίου 2014 “Φράγματα Σεμπρωνιώτη & Παπαδιανών” και “Φράγματα Ταυρωνίτη – Σήραγγα διασύνδεσής τους” διαγραφούν και αντί αυτών να αναγραφεί νέο έργο με τον ορθό τίτλο: “Σύνθετο Σύστημα Φραγμάτων Παπαδιανών & Σεμπρωνιώτη, Υδραυλική Σήραγγα Διασύνδεσής τους και Αρδευτικά Δίκτυα Λεκάνης Απορροής Ταυρωνίτη”. Επισημαίνεται ότι έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία μας με την Ε.Γ.Υ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. επιβεβαιώσαμε τη λήψη των παραπάνω εγγράφων μας και τη μη ύπαρξη αποριών επ’ αυτών και ως εκ τούτου εκτιμούμε βασίμως ότι όλα τα παραπάνω έργα θα περιληφθούν στον υπό κατάρτιση τελικό “Κατάλογο Προγραμματιζόμενων Εργων κ.λπ.”. Κατόπιν των παραπάνω θα εισηγηθούμε στον περιφερειάρχη Κρήτης να σας αποστείλει το ταχύτερο την Οριστική Μελέτη του Αγωγού Φράγμα Βαλσαμιώτη – Δεξαμενή 2.Δ3 Πατελαρίου ND 600 mm μήκους 6.700 m και να ζητήσει την ένταξη του έργου του αγωγού στο Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου σας στο πλαίσιο του Σ.Ε.Σ. 2014 – 2020, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η ένταξή του στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης, το οποίο έχει πολύ μικρό προϋπολογισμό. Ετσι μόνο θα καταστεί δυνατή η κατασκευή του αγωγού από το Φράγμα Βαλσαμιώτη στη δεξαμενή 2.Δ3 Πατελαρίου και επομένως θα αξιοποιηθεί το σε λειτουργία Φράγμα Βαλσαμιώτη. Σχετικά με την πρόοδο εκπόνησης των απαραίτητων Υποστηρικτικών Μελετών των Φραγμάτων Παπαδιανών και Σεμπρωνιώτη θα σας κρατούμε ενήμερο». Λιμνοδεξαμενή Χρυσοσκαλίτισσας Για τη λιμνοδεξαμενή Χρυσοσκαλίτισσας, που αναφέρεται στη σχετική απάντηση του υπουργού προς τους βουλευτές του ΚΚΕ, ο κ. Βουλγαράκης λέει πως «σας ενημερώνουμε ότι είναι επείγουσα η έναρξη των έργων αποκατάστασης της λειτουργικότητάς της επειδή χωρίς αυτήν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καλλιεργητές της περιοχής, ιδίως των εκτός εποχής κηπευτικών, είναι μη αντιμετωπίσιμα. Σύμφωνα με τη σχετική απάντηση, το Υπουργείο σας έχει εκπονήσει την Τεχνική Μελέτη αποκατάστασης της λιμνοδεξαμενής, προϋπολογισμού 4.750.000 € και έχει ενημερώσει εγγράφως την Περιφέρεια Κρήτης ότι προκειμένου να προχωρήσει το έργο αποκατάστασή της απαιτείται όπως “η Περιφέρεια Κρήτης δρομολογήσει την αναθεώρηση των σχετικών περιβαλλοντικών όρων της, που έληξαν το έτος 2008 και μεριμνήσει για την ένταξη του έργου σε κάποιο περιφερειακό χρηματοδοτικό πρόγραμμα”. Επειτα από επικοινωνία μας με τον περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, σας ενημερώνουμε ότι θα προχωρήσει αμέσως η αναθεώρηση των σχετικών Περιβαλλοντικών Ορων της λιμνοδεξαμενής, πλην όμως δεν είναι δυνατή η ένταξη του Εργου της αποκατάστασης της λειτουργικότητάς της, προϋπολογισμού 4.750.000 € στο μικρού προϋπολογισμού Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης, στο οποίο θα ενταχθούν μικρά απαραίτητα έργα. Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε κ. υπουργέ όπως το επείγον έργο της αποκατάστασης της λειτουργικότητας της λιμνοδεξαμενής ενταχθεί για υλοποίηση σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΥΠ.Α.ΑΝ. & Τ.». Read more: http://www.haniotika-nea.gr/anagki-gia-idro-ardeftika-erga/#ixzz3HubVjzIS Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial Follow us: @HaniotikaNea on Twitter | haniotika.nea on Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου