Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ Προτεραιότητα ο δρόμος Κουντούρα – Ελαφονήσι Προτάσεις δημοτικού συμβουλίου για την αναθεώρηση του Χωροταξικού 09Η προστασία και η αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, η οδική σύνδεση Κουντούρας – Ελαφονησίου, η αντίθεση στις Β.Α.Π.Ε., αλλά και στην εκτεταμένη λατομική ζώνη στα όριά του είναι ο άξονας των θέσεων του Δήμου Καντάνου – Σελίνου για το Χωροταξικό. Παράλληλα, τονίζεται πως η μελέτη αναθεώρησης του Χωροταξικού της Κρήτης «επιδιώκει πρωτίστως την κατοχύρωση νομικής κάλυψης για τα μεγάλα έργα που προγραμματίζονται από πολυεθνικούς ομίλους». Οι θέσεις αυτές ψηφίστηκαν ομόφωνα από το Δ.Σ. Καντάνου – Σελίνου. Στις προοπτικές του Δήμου Καντάνου – Σελίνου καταγράφονται: • Το φυσικό του περιβάλλον. Ο Δήμος διαθέτει παράκτια ζώνη, αλλά και ορεινό όγκο, περιοχές Natura και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, που αν αξιοποιηθούν κατάλληλα, μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του Δήμου. • Η σύνδεση Ελαφόνησος – Κριός – Παλαιόχωρα αναμένεται να συντελέσει στην αναβάθμιση της περιοχής. • Η δημιουργία ολοκληρωμένων δικτύων αρχαιολογικών χώρων και φυσικού περιβάλλοντος, συνιστά μία ακόμη προοπτική για τον υπό μελέτη Δήμο καθώς διαθέτει πολλούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον και που μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης τουριστών. • Προσέλκυση τουριστών στον Δήμο, με δημιουργία εναλλακτικών, καινοτόμων και ήπιων μορφών τουρισμού. • Ενδυνάμωση του πρωτογενούς τομέα (Γεωργίας και Κτηνοτροφίας), μέσω της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρονται και στροφή προς βιολογικές καλλιέργειες και βιολογική κτηνοτροφία. • Ενίσχυση και στήριξη νέων επενδύσεων του δευτερογενούς τομέα, με χωροθέτηση ζώνης ΒΙΟΠΑ. Ως απειλή καταγράφεται η κατασκευή Βιομηχανικού τύπου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Β.Α.Π.Ε.). Στα πλεονεκτήματα του Δήμου αναφέρονται: • Σημαντικός ρόλος της έδρας του Δήμου (Παλαιόχωρα) ως ενδοπεριφερειακό κέντρο και τουριστικός πόλος. • Ενισχυμένος χαρακτήρας του λιμανιού της Παλαιόχωρας. • Φυσικό περιβάλλον υψηλής αξίας. • Σημαντικό πλήθος αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων. • Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. • Σημαντικές κτηνοτροφικές/ αλιευτικές δραστηριότητες. Στα προβλήματα καταγράφονται: • Ελλειψη βασικών υποδομών (Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων σε εκκρεμότητα, ελλιπές οδικό δίκτυο κ.ά.), • Δεν υπάρχει Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. • Σημαντική ρύπανση που προκαλείται από τα φυτοφάρμακα των θερμοκηπίων στο θαλάσσιο μέτωπο της Κουντούρας και στα υπόγεια ύδατα. • Σύγκρουση χρήσεων προερχόμενη από τη δόμηση κατοικιών στην περιοχή του Αναδασμού της Κουντούρας. Ο ΔΡΟΜΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ -ΛΑΦΟΝΗΣΙ Στις προτάσεις του Δήμου Καντάνου – Σελίνου ξεχωριστεί βαρύτητα δίνεται στη σημασία κατασκευής δρόμου προς το Ελαφονήσι. «Δεν υπάρχει σήμερα σύνδεση μεταξύ του Ελαφονησίου και της Παλαιοχώρας, που αποτελούν σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς. Μετακινήσεις μεταξύ Ελαφονησίου και Παλαιοχώρας μπορούν να γίνουν σήμερα μόνο με διέλευση από το Έλος, δηλαδή μέσω ορεινών και δύσβατων δρόμων με διάνυση αρκετών επιπλέον χιλιομέτρων, παρά το γεγονός ότι η οριζοντιογραφική απόσταση μεταξύ των εν λόγω περιοχών είναι αρκετά μικρή και μπορεί να διανυθεί ακίνδυνα και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Συνεπώς η κυριότερη σκοπιμότητα κατασκευής του παραπάνω άξονα, στην περιοχη είναι ακριβώς η απευθείας και ασφαλής σύνδεση της Παλαιοχώρας με την περιοχή της Ελαφονήσου, συνεισφέροντας παράλληλα στην τουριστική ανάπτυξη του Δήμου μας». Επίσης σε άλλο σημείο τονίζεται πως «με την αναβάθμιση του άξονα Ελαφόνησος -Κίσαμος και την επέκτασή του έως την Κουντούρα θα επιτευχθεί η πιο γρήγορη και ασφαλης́ διακίνηση των αγροτικών προϊόντων της περιοχής των θερμοκηπίων της Κουντούρας προς το λιμάνι της Κισάμου και από εκεί προς το λιμάνι του Γυθείου. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή των θερμοκηπευτικών προϊόντων της Κουντούρας αντιπροσωπεύει το 50% της συνολικής παραγωγής του Ν. Χανίων. Το αντίστοιχο ποσοστό για την περιοχή του Ελαφονησίου είναι περίπου 20%.». Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στο δευτερεύον οδικό δίκτυο της περιοχής, στη δημιουργία ποδηλατόδρομων και περιπατητικών διαδρομών, όπως και στις θαλάσσιες μεταφορές με έντονη σημασία στην επέκταση της προβλήτας του επιβατικού λιμανιού στην Παλαιόχωρα. Οι προτάσεις του Δήμου αναφέρονται και στην ανάγκη κατασκευής ελικοδρομίων από τα οποία να γίνονται και διακομιδές ασθενών, ενώ στο ζήτημα των μεταλλείων – λατομείων ο Δήμος εκφράζει την αντίρρησή του για τη λατομική ζώνη που έχει οριστεί από το Γενικό Χωροταξικό και διατυπώνει την πλήρη αντίθεσή του στον «χαρακτηρισμό τόσο μεγάλων ζωνών ως περιοχές αναζήτησης μεταλλευτικών δραστηριοτήτων». Το Δ.Σ. Καντάνου – Σελίνου στρέφεται ενάντια στο μοντέλο ανάπτυξη των βιομηχανικών ΑΠΕ καθώς όπως λέει «εξυπηρετεί μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα εις βάρος της τοπικής ανάπτυξης και του περιβάλλοντος». Read more: http://www.haniotika-nea.gr/protereotita-o-dromos-kountoura-elafonisi/#ixzz3dOpEIZBU Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial Follow us: @HaniotikaNea on Twitter | haniotika.nea on Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου